Velkommen til Sandøya Båtforening

(Nettsidene her er stadig på prøvestadiet. Ny vaktliste for 2017 finnes her).

Sandøya Båtforening driver småbåthavna i molen på Sandøya. Her har vi en trygg havn sommer og vinter, en hyggelig vaktbu og et trivelig miljø. Båthavna er for beboere og hyttefolk på Sandøya og drives av medlemmene. Vi har også gjesteplasser.

Hvor er vi?

Sandøya vår (det er flere Sandøyer i Norge) ligger inn Langesundsfjorden, på østsiden av Eidangerfjorden. Moloen ligger sør på øya, vendt mot vest. Posisjonen er 59°2'45"N, 9°43'50"E.

De som ikke kommer i båt bruker ferge hit fra Brevik.

Båthavna

Vi har ca. 100 båtplasser som brukes av medlemmene, først og fremst fastboenede, men også en god del hyttefolk. I tillegg har vi gjesteplasser, servicebygg (under oppføring).

På molosleltta har vi vinteropplag for de som ønsker det, ellers ligger de fleste i bobleanlegget her omvinteren. Vi har også en kran som løfter opp til 5 tonn (betjenes kun av autoriserte medlemmer).