Sandøya båtforening, foreningen for alle som trives på sjøen.

Informasjon

Sandøya båtforening informerer

*****************

Utstyr Pris pr. stk. kr. Informasjon
Bunnstoff 120 Selvpolerende, svart og mørke blått
Effx shampo 100  
Male rullesett 50  
Pensel 10  
Micro avfetting 85  
Poleringsgarn 50  
Maskeringstape grønn 15  
Engangshansker 5 Pr par, tåler olje, avfettings osv.
Maledress 80 Finnes i Large og X Large
Støvmaske m/utåndingsventil 30 Brukes ved sliping av bunnstoff etc.
Mirka abralon rondell P2000 25 For rubbing av fine små riper
Mirka pad ruglet Orange   120 For polering
Mirka polish pad 3000 Sort 90 For sluttpolering og wax
Mirka micro klut Gul 35 Polerings klut
Mirka Gold Grip sliperondell Gul 5 Vanlig slipepapir
Mirka abranet sliperondell 10 God slipepapir
Mirka abranet sliperondell HD 15 Ekstremt godt slipepapir, holder lenge.
Primer 180  
Aqua blue sanitær veske 140  
Super vask 100  
Jotun Celcot cleaner 200  
Hempel Vax 230  
Selaclean polich 200  

**********************************

 *  Vinterstrøm 2013/2014

Alle som var registrert med vinterstrøm 2012/2013 abonnerer på dette inntil oppsigelse foreligger, Ref. årsmøte. Eventuell avbestilling skal skje innen 01.oktober til kasserer Erik Vike på 91365417 eller på mail til kasserer@sandoyabatforening.no  

Pris for vinterstrøm er kr.1500.- og faktura sendes ut høsten 2013 og betales forskuddsvis.

Båtforeningen minner igjen om maks forbruk er 500W.

Vinteropplag 2013/2014

For at båtforeningen skal ha kontroll hvem som setter båtene sine i opplag skal ALLE bestille vinteropplag hos kasserer Erik Vike på 91365417 eller på mail kasserer@sandoyabatforening.no  

Bestillingen skal skje innen 01.oktober.

Faktura for vinteropplag sendes ut høsten 2013 og betales forskuddsvis.

* Medlemskontingent

Medlemskontingent for kalenderåret 2014 sendes ut 01.desember 2013 med betalingsfrist 15.januar 2014.

*  Båtplassavgift

Avgift for båtplass sendes ut våren 2014 med betalingsfrist 01.mai 2014

 

Hilsen styret

Sandøya båtforening

 

VIKTIG, Informasjon via SMS

Styret har gått over til å gi ut informasjon via SMS og da er det svært viktig at båtforeningen har riktig navn og adresse og spesielt mobil nr.

Skjekk medlemslisten.

Ved feil eller mangler send mail til:

post@sandoyabatforening.no

På forhånd takk.

*************

29april2013

Båtforeningen har nå for salg det mest nødvendige til båtpussen samt utlån av høytrykkspyler, pussemaskin og bonemaskin.Utstyret lånes ut gratis til medlemmer, nødvendig materiell må kjøpes.

Se utstyr og prisliste under informasjon/prisliste

*******

Styret minner om at det IKKE  er tillat å framleie eller låne andres båtplasser uten godkjenning av styret, ref vedtekter.

§ 13 BYTTE/AVHENDING AV BÅTPLASS

Ved avhending av båtplasser skal kasserer kontaktes skriftlig og innskuddet utbetales uten indeksregulering.

 Framleie eller bytte av båtplasser er ikke tillatt på eget iniativ og skal avtales med foreningen ved bryggeformann

*******

Strekkfisk

Fra 01mai 2012 skal alle bruke strekkfisk på båtene som ligger på flyte bryggene.

For de som ligger i stolper kan også lodd benyttes.

Miljø kontainer

Bruk miljø kontaineren slik den er tiltenkt. Sorter etter beste evne og ikke sett inn åpne spanner med spill olje osv.

Avfall som spill olje, filter, batteri, bunnstoff, maling osv. kastes i egnede kasser og beholderne er godt merket hva de skal inneholde.

Hver nøye med å sortere i riktig beholder.

Håper alle vil bidra til ikke å kaste farlig avfall i vanlig søppel dunker

Husk, det er noen som skal tømme kontaineren..

Takk for hjelpen.

Båtplasser

Tildelingen av båtplasser for sommeren 2013 er avsluttet.

Se oversikt under informasjon.

Styret

*************** 

Gjestebryggen 

Sandøya statlige fiskerihavn.

Sandøya båtforening har vært i løpet av våren i dialog med kystverket og Porsgrunn kommune om bruk og disponering av den statlige fiskerihavnen (gjestebryggen) på Sandøya.

Saken er nå behandlet og her er et utdrag....

Kystverket har gitt sin beslutning til at Porsgrunn kommune delegerer ansvaret for utleie av gjestebryggen til vinteropplag i perioden 1.oktober-1.juni. Det innebærer at Sandøya båtforening administrerer utleie og at styret i foreningen avgjør alle søknader om vinteropplag/leie av gjestebryggen i perioden 1. okt - 1.juni. Videre innebærer dette at Sandøya båtforening forestår nødvendige vedlikehold av gjestebryggen.

I perioden 1. juni - 1.okt må det fastsettes tidsbegrensinger for liggetid på gjestebryggen. Porsgrunn kommune anser at et døgn liggetid bør være passelig. 

(Styret anser 1 døgn liggetid på gjestebryggen for kort og vil gå i dialog med kommunen)

Styret vil om kort tid behandle alle søknader om vinteropplag på gjestebryggen.

//Styret

Molo område 

Styret har fått godkjennelse av Porsgrunn kommune til å gi dispensasjon til båter og hengere som ønsker å parkere på molo område i en begrenset tidsperiode. Alle som ønsker dette SKAL søke styret med begrunnelse og tidsperiode. 

Hilsen styret

**************************************************

 

 

gistikk

 

.

 

 

Anlegget i molo. Ved feil eller mangler kan en sende SMS / ringe bryggeformann eller sende mail til post@sandoyabatforening.no
"); pageTracker._trackPageview();